Loading...
Polski
1
SPIS TRECI
Prawa autorskie do oprogramowania
komputerowego. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3
Bezpieczeństwo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4
Informacje dotyczące bezpieczeństwa
akumulatorów
iładowarek. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5
Zalecenia dotyczące bezpiecznej obsługi . . . .6
Krótkie omówienie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7
Części radiotelefonu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7
Wbudowana antena . . . . . . . . . . . . . . . . .8
Mikrofon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8
Przycisk regulacji głośności (+). . . . . . . . .8
Przycisk INFO. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8
Przycisk regulacji głośności (–). . . . . . . . .8
Gniazdo kabla do programowania . . . . . .8
Przycisk zasilania . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8
Przycisk MON . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9
Przycisk menu/blokady . . . . . . . . . . . . . . .9
Przycisk PTT. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9
Symbole na wyświetlaczu . . . . . . . . . . . . . . . .9
Rozwiązywanie problemów . . . . . . . . . . . .11
Akumulatory iładowarki . . . . . . . . . . . . . 15
Funkcje i sposoby ładowania
akumulatorów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Informacje o akumulatorze
litowo-jonowym . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Instalowanie akumulatora
litowo-jonowego . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Wyjmowanie akumulatora
litowo-jonowego . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
Ładowanie radiotelefonu za pomocą
ładowarki jednostanowiskowej. . . . . . 17
Ładowanie samego akumulatora. . . . . . 18
Ładowanie radiotelefonu za pomocą
ładowarki wielostanowiskowej
(wyposażenie opcjonalne) . . . . . . . . 19
Kontrolki akumulatora na wyświetlaczu
LED . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
Wskaźniki LED ładowarki . . . . . . . . . . . 20
Informacje podstawowe . . . . . . . . . . . . . . 21
Włączanie/wyłączanie radiotelefonu . . . . . . 21
Regulacja głośności. . . . . . . . . . . . . . . . 21
Wybieranie kanału. . . . . . . . . . . . . . . . . 21
Odbieranie połączenia . . . . . . . . . . . . . . 21
Zasięg rozmów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
Opcje menu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
SPIS TRECI
MN002168A01TOC.fm Page 1 Friday, October 30, 2015 11:41 AM
Loading...
Terms of Use | Privacy Policy | DMCA Policy
2006-2020 Rsmanuals.com