Loading...
Norsk
36
BEGRENSET GARANTI FOR
MOTOROLA
BEGRENSET GARANTI FOR
MOTOROLA
GARANTIINFORMASJON
Den autoriserte Motorola-forhandleren eller
-detaljisten du kjøpte Motorola-toveisradioen
og/eller originaltilbehøret hos, innfrir
garantikrav og/eller sørger for garantiservice.
Returner radioen til forhandleren eller
detaljisten for å kreve garantiservice. Ikke
returner radioen til Motorola. For å være
kvalifisert for å motta garantiservice må du vise
kvittering for kjøpet eller et annet tilsvarende
kjøpsbevis som er merket med kjøpsdatoen.
Serienummeret på toveisradioen må også
være godt synlig. Garantien gjelder ikke hvis
type- eller serienummer på produktet er endret,
slettet, fjernet eller gjort uleselig.
DETTE DEKKER IKKE GARANTIEN
Feil eller skader som skyldes bruk av
produktet på annen enn normal og vanlig
måte eller at instruksjonene i denne
brukerhåndboken ikke har vært fulgt.
Feil eller skader som skyldes misbruk,
uhell eller forsømmelse.
Feil eller skader som skyldes feil testing,
bruk, vedlikehold, justering eller andre
typer endringer eller modifikasjoner.
Brudd eller skader på antenner med
mindre dette er direkte forårsaket av
material- eller produksjonsfeil.
Produkter som er demontert eller reparert
slik at funksjonen påvirkes negativt, eller
slik at tilstrekkelig inspeksjon og testing for
å verifisere et garantikrav hindres.
Feil eller skader som skyldes fuktighet,
væske eller søl.
Loading...
Terms of Use | Privacy Policy | DMCA Policy
2006-2020 Rsmanuals.com