Loading...
Norsk
29
BRUK OG VEDLIKEHOLD
Hvis radioen har ligget i vann ...
Bruk en myk, fuktig klut til å
rengjøre utsiden
BRUK OG VEDLIKEHOLD
Må ikke legges i vann Ikke bruk alkohol eller
rengjøringsmidler
Slå AV radioen, og
ta ut batteriene
Tørk med en myk klut Ikke bruk radioen før den er
helt tørr
Loading...
Terms of Use | Privacy Policy | DMCA Policy
2006-2020 Rsmanuals.com