Loading...
Norsk
28
PROGRAMMERINGS-
FUNKSJONER
3. Både kilde- og målradioer startes opp
i kloningsmodus ved å trykke på INFO-
knappen og strømknappen samtidig.
Kloningsikonet vises på LED-skjermen.
4. Trykk på volumknappen (+/–) for å
aktivere kloning. Trykk deretter på PTT-
knappen for å bekrefte.
Kloningsikonet C blinker på skjermen.
Alle data som kan tilpasses, overføres fra
kilderadioen til målradioen via
kloningskabelen.
5. Hvis kloningen er vellykket, hører du en
tone fra radioen som bekrefter det, og
kloningsikonet C slutter å blinke.
Hvis det oppstår en feil under kloningen,
blinker E-ikonet på skjermen. Tilbakestill
radioen, og start kloningen på nytt.
6. Slå radioene AV og PÅ igjen for å avslutte
kloningsmodusen når kloningsprosessen
er fullført.
Dette gjør du hvis kloningen er mislykket
E blinker på skjermen og indikerer at
kloningsprosessen var mislykket. Hvis kloningen
er mislykket, må du utføre følgende trinn før du
prøver å starte kloningsprosessen på nytt:
1. Kontroller at batteriene på begge radioene
er fulladet.
2. Kontroller at kloningskabelen er koblet til
begge radioene.
3. Kontroller at batteriet er riktig satt inn i
radioen.
4. Kontroller at det ikke er smuss i
laderholderen eller på radiokontaktene.
5. Kontroller at kilderadioen er i
kloningsmodus, og at målradioen er slått på.
6. Kontroller at de to radioene er fra samme
frekvensbånd, er fra samme region og
har samme sendereffekt.
Når du bestiller CPS-kloningskabelsettet,
oppgir du delenummer HKKN4028_. Hvis du
vil ha mer informasjon om tilbehør, kan du se
"Tilbehør" på side 38.
Loading...
Terms of Use | Privacy Policy | DMCA Policy
2006-2020 Rsmanuals.com