Loading...
Norsk
27
PROGRAMMERINGS-
FUNKSJONER
Hvis du vil bruke denne funksjonen, må
ringetonene programmeres via CPS. Ringetoner
kan sendes ved å trykke på MON-knappen.
Støysperre
Reverse Burst (Støysperre) eliminerer uønsket
støy (squelch tail – sperre av etterfølgende
støy) hvis det registreres tap av bærebølge.
Merknader:
Funksjonene som er beskrevet på de
forrige sidene, er bare noen av
funksjonene CPS har. CPS har flere
funksjoner. Hvis du vil ha mer informasjon,
kan du se hjelpefilen i CPS.
Noen av funksjonene som er tilgjengelige
med CPS-programvaren, kan variere
avhengig av radiomodellen.
KLONE RADIOER
Du kan klone CLK446-radioprofiler fra én
kilderadio til en målradio.
Kilderadio: radio som skal klones.
Målradio: radio som konfigureringen av
kilderadioen skal kopieres til.
Kloning kan gjøres ved å bruke en av følgende
metoder:
en radio til radio-kloningskabel (valgfritt
tilbehør)
CPS (gratis nedlastbar programvare)
Kloning av radioer ved hjelp av CPS-
kloningskabelsettet, produktnr. HKKN4028_
(valgfritt tilbehør)
Bruksanvisninger
1. Før du starter kloningsprosessen, må du
sørge for at du har
et fulladet batteri i hver av radioene
slått AV radioene
2. Koble den ene siden av kloningskabelen
til kilderadioen og den andre enden til
målradioen.
Loading...
Terms of Use | Privacy Policy | DMCA Policy
2006-2020 Rsmanuals.com