Loading...
Norsk
26
PROGRAMMERINGS-
FUNKSJONER
Livstegn
Når radioen er inaktiv, slås LED-skjermen på
sju sekunder etter den siste registrerte
aktiviteten. Skjermen lyser i 0,6 sekunder for å
vise at radioen fortsatt er på, men i inaktiv
modus.
Følgende bilde viser animasjonen av
livstegnfunksjonen.
Sendingstidtaker for tidsavbrudd
Denne tidtakeren angir hvor lenge radioen kan
sende kontinuerlig før sendingen avsluttes
automatisk. Standardinnstillingen er 60
sekunder og kan endres ved hjelp av CPS.
Ett-trykks volum
Denne funksjonen gjør at du kan justere
volumet fra gjeldende nivå til forhåndsinnstilt
nivå ved å trykke på PTT-knappen.
Når denne funksjonen er aktivert, fungerer
PTT-knappen som en ett-trykks volumknapp
når et lydtilbehør er koblet til radioen.
Volumet øker eller reduseres til forhåndsinnstilt
verdi når PTT-knappen er trykket inn, avhengig
av den valgte verdien i CPS.
PTT-knappen fungerer som en sendeknapp
når denne funksjonen er deaktivert.
Ringetone
Funksjonen Call Tones (Ringetoner) gjør at du
kan overføre en tone til andre radioer på
samme kanal for å varsle dem om at du er i
ferd med å snakke, eller for å varsle dem uten
å snakke.
Loading...
Terms of Use | Privacy Policy | DMCA Policy
2006-2020 Rsmanuals.com