Loading...
Norsk
25
PROGRAMMERINGS-
FUNKSJONER
PROGRAMMERINGS-
FUNKSJONER
For enkelt å kunne programmere alle funksjonene
i radioen anbefales det å bruke Customer
Programming Software (CPS), CPS-kabelsettet
og CLK-lydkontaktomformeren for CPS.
Du kan laste ned CPS-programvaren gratis på
http://www.motorolasolutions.com/en_us/
products/two-way-radios.html
CUSTOMER PROGRAMMING SOFTWARE
(CPS)
1. For å programmere kobler du CLK446-
radioen til datamaskinen som har CPS
installert via CLK CPS-kabelsettet
(produktnummer: HKKN4028_) og CLK-
lydkontaktomformeren for CPS
(produktnummer: PMKN4179_).
2. Trykk på strømknappen og
volumknappen (–) samtidig for å
etablere en forbindelse med tilkoblet PC.
3. Når radioen er tilkoblet, åpner du CPS og
velger "Les" på verktøylinjen for å hente
radioprofilen.
CPS gjør at du kan programmere frekvenser,
PL/DPL-koder og andre funksjoner som
følgende: Scan List (Skanneliste), Time-out
Timer (Tidtaker for tidsavbrudd), Call Tones
(Ringetoner), Reverse Burst (Støysperre),
Voice Prompt Language (Talestyringsspråk)
osv. CPS er et svært nyttig verktøy ettersom
det også kan låse radioprogrammeringen på
frontpanelet eller begrense eventuelle
bestemte radiofunksjoner fra å endres (for å
unngå utilsiktet sletting av forhåndsinnstilte
radioverdier). Det gir også sikkerhet ved at du
får muligheten til å angi et passord for
administrering av profilradioen. Hvis du vil ha
mer informasjon, kan du se
sammendragstabellen for funksjoner til slutt i
brukerhåndboken.
Merk: (*) CLK CPS-kabelsett med delenr.
HKKN4027_ er tilbehør som selges
separat. Kontakt Motorola-
forhandleren din hvis du vil ha mer
informasjon.
Loading...
Terms of Use | Privacy Policy | DMCA Policy
2006-2020 Rsmanuals.com