Loading...
Norsk
24
KOMME I GANG
HÅNDFRI BRUK / VOX
CLK446-radioen kan bruke håndfri (VOX) når
den brukes med kompatibelt VOX-tilbehør.
Med kompatibelt VOX-tilbehør
Standard fabrikkinnstilling for VOX-
følsomhetsnivået er middels (nivå 2). Sett
VOX-nivået til et annet nivå enn 2 via Customer
Programming Software (CPS) før du bruker
VOX. Deretter utfører du følgende trinn:
1. Slå radioen AV.
2. Åpne tilbehørsdekselet.
3. Sett pluggen på lydtilbehøret godt inn i
tilbehørsporten.
4. Slå radioen PÅ.
5. Senk radiovolumet FØR du plasserer
tilbehør nær øret.
6. Snakk i tilbehørsmikrofonen for å sende,
og slutt å snakke for å motta.
7. VOX kan deaktiveres midlertidig ved å
trykke på PTT-knappen eller ved å fjerne
lydtilbehøret.
Merk: Kontakt Motorola-forhandleren din hvis
du vil bestille tilbehør.
Aktivere og deaktivere VOX
Trykk på Menu-knappen (Meny) til VOX-ikonet
vises. Trykk på volumknappen (+/–) for å
aktivere eller deaktivere VOX.
For å lagre VOX-innstillingen og gå ut av
menyen trykker du på PTT-knappen.
VOX-nivået kan angis i CPS.
Talekunngjøring
Denne funksjonen gjør at radioen kan angi
radiooperasjonene med lydsignaler.
Talekunngjøringsfunksjonen er aktivert som
standard.
For å endre talekunngjøringsinnstillingen
trykker du på MENU-knappen (MENY) til
talekunngjøringsikonet vises. Trykk på
volumknappen (+/–) for å slå
talekunngjøringen på eller av.
Denne radioen støtter 10 språk.
Talekunngjøringsspråket kan programmeres
via CPS.
Loading...
Terms of Use | Privacy Policy | DMCA Policy
2006-2020 Rsmanuals.com