Loading...
Norsk
23
KOMME I GANG
Trykk på MENU-knappen (MENY) til
støysperreikonet vises. Trykk på
volumknappen (+/–) for å velge
støysperrenivå.
Det finnes tre støysperrenivåer, og
standardnivået er 2. Nivåene er angitt av
følgende ikoner:
For å lagre støysperrenivå og gå ut av menyen
trykker du på PTT-knappen.
Forsterker/direktemottak
Denne radioen er i stand til å overføre i
forsterkermodus, som øker rekkevidden til
sendingen. Hvis forsterkerfunksjonen er slått
på, sender og mottar radioen via de
forhåndsinnstilte forsterkerkanalene. Når den
ikke er i forsterkermodus, sender radioen i
direktemottaksmodus der radioen sender via
samme frekvens som mottaksfrekvensen (Rx).
Denne funksjonen er bare tilgjengelig på
utvalgte kanaler som er programmert med
forsterkerfunksjonen aktivert i CPS.
For kanaler som er konfigurert med
forsterkerfunksjonen, trykker du på MENU-
knappen (MENY) og volumknappen (+/–) til
forsterkerskjermikonet vises, for å slå
forsterkermodusen på og av.
Trykk på PTT-knappen for å lagre
forsterkerinnstillingen.
Merk: Hvis forsterkermodusen er deaktivert
for en valgt kanal, hører du en feil tast-
tone når du trykker på PTT.
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Loading...
Terms of Use | Privacy Policy | DMCA Policy
2006-2020 Rsmanuals.com