Loading...
Norsk
21
KOMME I GANG
Talerekkevidden avhenger av terrenget. Den
påvirkes av konkrete strukturer og tett bladverk
og ved bruk av radioer innendørs eller i
kjøretøyer. Optimal rekkevidde oppnås i flate,
åpne områder med en dekning på opptil
9 kilometer. Rekkevidden er middels når det er
bygninger og trær i veien.
Kanalen, frekvensen og støyelimineringskodene
må være de samme på begge radioene for at
toveiskommunikasjonen skal fungere optimalt.
Dette avhenger av den lagrede profilen som er
forhåndsprogrammert på radioen:
1. Kanal: gjeldende radiokanal, avhengig
av radiomodell.
2. Frekvens: frekvensen radioen bruker til å
sende/motta.
3. Støyelimineringskode: Disse kodene
bidrar til å redusere forstyrrelser ved hjelp
av et utvalg kodekombinasjoner.
4. Krypteringskode: koder som får
sendinger til å høres fordreide ut for alle
som lytter og ikke bruker den spesifikke
koden.
MENYALTERNATIVER
Trykk raskt på MENU-knappen (MENY) for å
få tilgang til radiomenyen. Hvis talekunngjøring
er aktivert, hører du hovedmenykunngjøringen.
Bruk volumknappen (+/–) for å bla gjennom
menyelementene.
LED-skjermen viser gjeldende funksjonsikon
og -innstilling som kan konfigureres. Følgende
funksjoner på radioen kan konfigureres:
• Kanal
• Skann
• Støysperrenivå
• Forsterkertilgang
•VOX
• Talekunngjøring
Velge en kanal
Denne funksjonen er den første på
radiomenyen. Kanalnumrene som kan støttes
av skjermen, er kanal 1 til 20.
Trykk på volumknappen (+/–) for å bytte kanal.
For å velge en kanal trykker du på PTT-knappen
eller venter til skjermen går tilbake til startsiden.
LED-skjermen viser det nye kanalnummeret.
Loading...
Terms of Use | Privacy Policy | DMCA Policy
2006-2020 Rsmanuals.com