Loading...
Norsk
20
KOMME I GANG
KOMME I GANG
Du finner følgende forklaringer under
"Komponenter på radioen" på side 7.
SLÅ RADIOEN AV/PÅ
Slå PÅ radioen ved å trykke på
strømknappen. Skjermen viser kanalen i fem
sekunder.
Slå AV radioen ved å holde strømknappen
inne.
Justere volumet
Du kan øke volumet ved å trykke på
volumknappen (+). Du kan øke volumet
kontinuerlig ved å holde volumknappen (+)
inne.
Merknader: Ikke hold radioen for nær øret når
volumet er høyt, eller når du
justerer volumet.
Velge en kanal
1. Trykk på MENU-knappen (MENY).
Kanalnummeret blinker på LED-skjermen.
2. Trykk på volumknappen (+/–) for å velge
ønsket kanal.
Skjermen viser kanalnavnet i fem
sekunder.
3. Trykk på PTT-knappen for å bekrefte den
valgte kanalen.
Motta et anrop
1. Velg kanal ved å trykke på MENU-knappen
(MENY) og deretter på volumknappen
(+/–) til du kommer til ønsket kanal.
Skjermen viser kanalnavnet i fem sekunder.
2. Pass på at PTT-knappen ikke er trykket
inn, og lytt etter taleaktivitet.
3. Besvar anropet ved å holde radioen
vertikalt 2,5–5 cm fra munnen. Trykk på
PTT-knappen for å snakke, og slipp
knappen for å lytte.
Talerekkevidde
CLK446-radioen er utformet for å maksimere
ytelsen og forbedre senderekkevidden i felten.
Vi anbefaler at du holder radioene minst 1,5 m
fra hverandre, for å unngå interferens. Med lav
effekt er dekningen til CLK446-radioen ca.
7400 kvadratmeter (80 000 kvadratfot),
6 etasjer, og med høy effekt er dekningen ca.
9300 kvadratmeter (100 000 kvadratfot),
10 etasjer.
Loading...
Terms of Use | Privacy Policy | DMCA Policy
2006-2020 Rsmanuals.com