Loading...
Norsk
19
BATTERIER OG LADERE
Batteriindikatorer på LED-skjermen LED-indikatorer for laderen
Ikon Kommentarer
Batteriet er fulladet
Batterinivået er på middels nivå
Batterinivået er lavt
Batterinivået er kritisk lavt. Et
varselssignal høres annethvert
minutt.
Tabell 1: LED-indikator for laderen
Status LED-indikator
Lader Kontinuerlig
rødt Lading pågår.
Lading
ferdig
Kontinuerlig
grønt
Batteriet er
fulladet.
Batterifeil Blinkende rødt
Det var feil på
batteriet da det
ble satt inn.
Å sette inn
batteriet på
nytt vil
sannsynligvis
løse
problemet.
Loading...
Terms of Use | Privacy Policy | DMCA Policy
2006-2020 Rsmanuals.com