Loading...
Norsk
18
BATTERIER OG LADERE
Lade radioen med laderen for flere enheter
(valgfritt tilbehør)
Laderen for flere enheter (MUC) gjør det mulig
å lade opptil seks radioer. Hver av de seks
ladefordypningene kan holde en radio (med
batteri installert). Laderen for flere enheter har
fordypninger for oppbevaring av hodetelefoner.
1. Plasser laderen på en flat overflate, eller monter
den på veggen.
2. Sett strømledningen inn i kontakten på MUC.
3. Plugg ledningen inn i en stikkontakt og deretter
inn i laderen.
4. Sett adapteren inn i laderen for flere enheter.
5. Slå radioen AV.
6. Fest radioen til adapteren.
Merk: Laderen for flere enheter kan også brukes til
å lade det frittstående batteriet. For å lade
det frittstående batteriet setter du det inn i
adapteren og kobler adapteren til laderen
for flere enheter.
Figur 7: Sett adapteren inn i laderen for flere enheter.
Figur 8: Koble radioen til adapteren
Adapter
Adapter
Radio
Loading...
Terms of Use | Privacy Policy | DMCA Policy
2006-2020 Rsmanuals.com