Loading...
Norsk
17
BATTERIER OG LADERE
Lade radioen med laderen for en enkelt
enhet
1. Kontroller at radioen er slått av før du kobler til
laderen.
2. Koble radioen til laderen, og pass på at du
hører en klikkelyd. Se figur 3.
3. Plugg AC-adapteren inn i et strømuttak.
4. For å løsne radioen fra laderen trekker du
radioen bort fra laderen mens du trykker
logoen ned. Se figur 4.
Lade et frittstående batteri
1. Ta ut batteriet fra radioen.
2. Sett batteriet inn i laderen for en enkelt enhet.
3. Plugg AC-adapteren inn i et strømuttak.
Figur 3: Koble radioen til laderen for en enkelt
enhet.
Figur 4: Koble radioen fra laderen for en enkelt
enhet.
Trykk på M-logoen, og
trekk laderen for en
enkelt enhet vekk fra
radioen.
Figur 5: Sett batteriet
inn i laderen for en
enkelt enhet.
Figur 6: Batteriet er
koblet til laderen
for en enkelt enhet.
Loading...
Terms of Use | Privacy Policy | DMCA Policy
2006-2020 Rsmanuals.com