Loading...
Norsk
16
BATTERIER OG LADERE
Sette inn litiumionbatteriet
1. Slå av radioen.
2. For å fjerne bakdekselet på radioen trykker du
det forsiktig ned og skyver nedover.
3. Sett inn batteriet ved å koble sporene på
batteriet til sporene på radioen og skyve det
ned. Se figur 1.
Merk: Hvis du vil lære mer om litiumionbatteriets
levetidsfunksjoner, kan du se "Om
litiumionbatteriet" på side 15.
Ta ut litiumionbatteriet
1. Skru AV radioen.
2. Trykk forsiktig på bakdekselet på radioen, og
skyv det ned.
3. Løft batteriet, og fjern det fra radioen.
Figur 1: Trykk
forsiktig, og skyv
bakdekselet nedover.
Figur 2: Sett inn batteriet,
og kontroller at
batterisporene er
forbundet med
radiosporene.
Loading...
Terms of Use | Privacy Policy | DMCA Policy
2006-2020 Rsmanuals.com