Loading...
Norsk
14
FEILSØKING
Kan ikke aktivere VOX
VOX-funksjonen kan være satt til AV.
Bruk CPS for å sikre at følsomhetsnivået på VOX ikke er satt til 0.
Tilbehøret fungerer ikke eller er ikke kompatibelt.
Se "Håndfri bruk / VOX" på side 24.
Batteriet lades ikke selv om
det har stått i ladedokken en
stund
Kontroller at ladedokken er koblet riktig til og samsvarer med en kompatibel
strømforsyning.
Se "Lade radioen med laderen for en enkelt enhet" på side 17 og "Lade et
frittstående batteri" på side 17.
Kontroller laderens LED-indikatorer for å se om batteriet har et problem. Se
"LED-indikatorer for laderen" på side 19.
Merk: Når en funksjon på radioen ikke ser ut til å samsvare med standard eller forhåndsprogrammerte verdier,
må du se om radioen har blitt programmert ved hjelp av CPS med en egendefinert profil.
Symptom Prøv dette ...
Loading...
Terms of Use | Privacy Policy | DMCA Policy
2006-2020 Rsmanuals.com