Loading...
Norsk
13
FEILSØKING
Tung statisk lyd eller støy
Radioene er for nære. De må være minst 1,5 meter fra hverandre.
Radioene er for langt fra hverandre, eller hindringer forstyrrer sendingen.
Se "Talerekkevidde" på side 20.
Lavt batterinivå
Lad eller bytt ut Li-Ion-batteriet.
Ekstreme brukstemperaturer påvirker levetiden til batteriet.
Se "Om litiumionbatteriet" på side 15.
LED-lampen til ladedokken
blinker ikke
Kontroller at radioen/batteriet er riktig satt inn, og kontroller batteri-/
laderkontaktene for å være sikker på at de er rene, og at ladekontakten er
satt inn på riktig måte.
Se "Lade radioen med laderen for en enkelt enhet" på side 17 "Lade radioen
med laderen for flere enheter (valgfritt tilbehør)" på side 18 og "Sette inn
litiumionbatteriet" på side 16.
Lampen for lavt batterinivå
blinker selv om nye batterier
er satt inn
Se "Sette inn litiumionbatteriet" på side 16 og "Om litiumionbatteriet" på
side 15.
Symptom Prøv dette ...
Loading...
Terms of Use | Privacy Policy | DMCA Policy
2006-2020 Rsmanuals.com