Loading...
Norsk
12
FEILSØKING
Begrenset talerekkevidde
Stål- og/eller betongstrukturer, tett bladverk, bygninger eller kjøretøyer
reduserer rekkevidden. Kontroller at du har fri sikt for å forbedre sendingen.
Å bære radioen tett inntil kroppen, for eksempel i en lomme eller i beltet,
reduserer rekkevidden. Endre plasseringen av radioen. For å få økt
rekkevidde og dekning kan du redusere hindringer eller lade enheten. UHF-
radioer har bedre dekning i industrielle og kommersielle bygninger. Bedre
batterikapasitet gir større signalområde og økt gjennomtrengning av
hindringer.
Se "Talerekkevidde" på side 20.
Melding ikke sendt eller
mottatt
Pass på å trykke PTT-knappen helt inn når du sender.
Bekreft at radioene har samme kanal-, frekvens-, støyelimineringskode- og
krypteringskodeinnstillinger. Se "Frekvens- og kodetabeller" på side 30 for å
få mer informasjon.
Lad, bytt ut og/eller sett batteriene inn på nytt. Se "Om litiumionbatteriet" på
side 15.
Hindringer og bruk innendørs eller i kjøretøyer kan forstyrre. Endre plassering.
Se "Talerekkevidde" på side 20.
Kontroller at radioen ikke er i skanning. Se "Starte og stoppe skanning" på
side 22 og "Slette brysom kanal" på side 22.
Symptom Prøv dette ...
Loading...
Terms of Use | Privacy Policy | DMCA Policy
2006-2020 Rsmanuals.com