Loading...
Norsk
11
FEILSØKING
FEILSØKING
Symptom Prøv dette ...
Ingen strøm
Lad eller bytt ut litiumionbatteriet.
Ekstreme brukstemperaturer kan påvirke batteriets levetid.
Se "Sikkerhetsinformasjon for batterier og ladere" på side 5.
Hører andre lyder eller
samtaler på en kanal
Bekreft at støyelimineringskoden er angitt.
Frekvens- eller støyelimineringskode kan være i bruk.
Endre innstillingene: enten endre frekvenser eller koder på alle radioer.
Kontroller at radioen er på riktig frekvens og kode når du sender.
Se "Frekvens- og kodetabeller" på side 30.
Kryptert melding Krypteringskoden kan være på, og/eller innstillingen samsvarer ikke med
innstillingene på de andre radioene.
Lydkvaliteten er ikke bra nok Radioinnstillingene samsvarer kanskje ikke. Dobbeltsjekk frekvenser, koder
og båndbredde for å sikre at de er identiske for alle radioene.
Loading...
Terms of Use | Privacy Policy | DMCA Policy
2006-2020 Rsmanuals.com