Loading...
Norsk
10
OVERSIKT OVER RADIOEN
Kanal
Viser nummeret til kanalen radioen
bruker for øyeblikket.
Merk: Skjermikonet varierer
etter hvilken kanal
radioen står på.
Skann
Viser skannefunksjonen i
menyinnstillingen.
Støysperrenivå
Viser innstillinger for
støysperrenivå. Det finnes tre
støysperrenivåer.
Forsterkertilgang
Bryter for å slå forsterkermodus
av/på.
VOX
Starter et taleaktivert håndfrianrop.
Talekunngjøring
Hvis aktivert oppgir radioen
radiooperasjonene med lydsignaler.
Loading...
Terms of Use | Privacy Policy | DMCA Policy
2006-2020 Rsmanuals.com