Loading...
Norsk
9
OVERSIKT OVER RADIOEN
Langt trykk – låser og låser opp radioknappene,
unntatt volumknappene og PTT-knappen.
PTT-knappen (Push-to-Talk, trykk for å
snakke)
Trykk på og hold PTT-knappen inne for å
snakke. Slipp PTT-knappen for å lytte.
Avhengig av innstillingene som er programmert
i Customer Programming Software (CPS), kan
PTT-knappen også fungere som en ett-trykks
volumknapp.
SKJERMIKONER
Følgende ikoner vises på LED-skjermen på
radioen.
Funksjon aktivert
Dette ikonet viser at en funksjon
aktiveres.
Funksjon deaktivert
Dette ikonet viser at en funksjon
deaktiveres.
Mottar
Viser at radioen mottar.
Sender
Viser at radioen sender.
Loading...
Terms of Use | Privacy Policy | DMCA Policy
2006-2020 Rsmanuals.com