Loading...
Norsk
8
OVERSIKT OVER RADIOEN
Innebygd antenne
Antennen til CLK446-radioen kan ikke fjernes.
Mikrofon
Snakk tydelig inn i mikrofonen når du sender
en melding.
Volumknapp (+)
Kort trykk – øker volumet gradvis.
Merk: Bruk denne knappen for å bla gjennom
menyelementene i menymodus.
Langt trykk – øker volumet kontinuerlig.
INFO-knapp
Kort trykk – viser og kunngjør gjeldende kanal
og batterinivå.
For å stoppe statusvisning og talekunngjøring
trykker du på denne knappen på nytt. Radioen
går tilbake til inaktiv modus.
Volumknapp (–)
Kort trykk – reduserer volumet gradvis.
Merk: Bruk denne knappen for å bla gjennom
menyelementene i menymodus.
Langt trykk – reduserer volumet kontinuerlig.
Kontakt for programmeringskabel
Denne kontakten brukes til å koble til tilbehør
som mikrofon, programmeringskabel,
kloningskabel og annet autorisert tilbehør.
Strømknapp
Langt/kort trykk – slår radioen på/av.
Strømknappen har en annen funksjon når du
trykker den inn samtidig med andre knapper.
Når den trykkes inn samtidig som
volumknappen (+), starter radioen i
fabrikkinnstillingsmodus.
Når den trykkes inn samtidig som INFO-
knappen, starter radioen i kloningsmodus.
Når den trykkes inn samtidig som
volumknappen (–), etablerer radioen en
forbindelse med den tilkoblede PC-en.
MON-knapp
Kort trykk – sender en ringetone.
Langt trykk – radioen overvåker aktivitet
i kanalen.
Menu/Lock-knapp (Meny/Lås)
Kort trykk – radioen åpner menyen. Trykk igjen
for å navigere fra en menyinnstilling til en annen.
Loading...
Terms of Use | Privacy Policy | DMCA Policy
2006-2020 Rsmanuals.com