Loading...
Norsk
5
SIKKERHETSINFORMASJON
FOR BATTERIER OG LADERE
SIKKERHETSINFORMASJON
FOR BATTERIER OG
LADERE
Dette dokumentet inneholder viktige instruksjoner
for sikkerhet og bruk. Les disse instruksjonene
nøye, og ta vare på dem for senere bruk.
Før du tar i bruk batteriladeren, må du lese alle
instruksjoner og advarsler på
laderen
batteriet
radioen der batteriet brukes
1. For å redusere faren for personskade må du
bare lade oppladbare Motorola-godkjente
batterier. Andre batterier kan eksplodere og
forårsake personskade og andre skader.
2. Bruk av tilbehør som ikke anbefales av
Motorola, kan medføre fare for brann,
elektrisk støt eller personskade.
3. Dra i støpselet, ikke ledningen, når du skal
koble fra laderen, slik at faren for skade på
støpselet og ledningen reduseres.
4. Skjøteledning bør ikke brukes med
mindre det er absolutt nødvendig. Bruk av
feil skjøteledning kan medføre risiko for
brann og elektrisk støt. Hvis en
skjøteledning må brukes, må du
kontrollere at ledningens størrelse er
18 AWG (ca. 1,02 mm i diameter) for
lengder på opptil 30,48 m (100 fot), og
16 AWG (ca. 1,29 mm i diameter) for
lengder på opptil 45,72 m (150 fot).
5. For å redusere risikoen for brann,
elektrisk støt eller annen personskade må
du ikke bruke laderen hvis den er ødelagt
eller skadet på noen måte. Ta den til en
kvalifisert Motorola-servicerepresentant.
6. Laderen må ikke demonteres – den kan
ikke repareres, og reservedeler er ikke
tilgjengelige. Demontering av laderen kan
medføre fare for elektrisk støt eller brann.
7. For å redusere faren for elektrisk støt må
du koble laderen fra strømuttaket før
vedlikehold eller rengjøring.
Loading...
Terms of Use | Privacy Policy | DMCA Policy
2006-2020 Rsmanuals.com