Loading...
Norsk
4
SIKKERHET
SIKKERHET
VEILEDNING OM RF-
ENERGIEKSPONERING OG
PRODUKTSIKKERHET FOR
BÆRBARE TOVEISRADIOER
OBS!
Før du bruker dette produktet, må du lese
veiledningen om RF-energieksponering og
produktsikkerhet som leveres med radioen.
Denne veiledningen inneholder instruksjoner
for sikker bruk og forståelse av RF-energi, slik
at du kan kontrollere at gjeldende standarder
og forskrifter overholdes.
Loading...
Terms of Use | Privacy Policy | DMCA Policy
2006-2020 Rsmanuals.com