Loading...
Norsk
3
OPPHAVSRETT FOR PROGRAMVARE
FOR DATAMASKIN
OPPHAVSRETT FOR
PROGRAMVARE FOR
DATAMASKIN
Motorola-produktene som er beskrevet i denne
veiledningen, kan omfatte opphavsrettslig
beskyttede Motorola-dataprogrammer lagret på
halvlederminner eller andre medier. Lover i
USA og andre land sikrer Motorola visse
eksklusive rettigheter til opphavsrettslig
beskyttet programvare, inkludert, men ikke
begrenset til, eksklusive rettigheter til å kopiere
eller reprodusere opphavsrettslig beskyttet
programvare i alle former. Alle opphavsrettslig
beskyttede Motorola-dataprogrammer i
Motorola-produktene som er beskrevet i denne
veiledningen, kan derfor ikke kopieres,
reproduseres, modifiseres, tilbakekonstrueres
eller distribueres på noen som helst måte uten
uttrykkelig skriftlig tillatelse fra Motorola.
Videre skal ikke kjøp av Motorola-produkter
tolkes som om det har blitt gitt, direkte eller
indirekte, ved tolkning av lovens intensjon eller
på annen måte, lisens for opphavsrett, patenter
eller patentanmeldelser for Motorola, unntatt en
vanlig, ikke-eksklusiv lisens til bruk, som blir
gitt i henhold til loven ved salg av et produkt.
Loading...
Terms of Use | Privacy Policy | DMCA Policy
2006-2020 Rsmanuals.com