Loading...
Norsk
2
INNHOLD
Aktivere og deaktivere VOX . . . . . . . . . .24
Talekunngjøring . . . . . . . . . . . . . . . . . . .24
Programmerings-funksjoner . . . . . . . . . . .25
Customer Programming Software (CPS) . . .25
Livstegn. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .26
Sendingstidtaker for tidsavbrudd . . . . . .26
Ett-trykks volum . . . . . . . . . . . . . . . . . . .26
Ringetone . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .26
Støysperre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .27
Kloning av radioer ved hjelp av CPS-
kloningskabelsettet, produktnr.
HKKN4028_ (valgfritt tilbehør) . . . . . .27
Bruk og vedlikehold . . . . . . . . . . . . . . . . . .29
Frekvens- og kodetabeller . . . . . . . . . . . . .30
CTCSS- og PL/DPL-koder . . . . . . . . . . . . . .31
Begrenset garanti for Motorola . . . . . . . . .36
Tilbehør . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .38
Lydtilbehør. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .38
Batteri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .38
Kabler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .38
Ladere . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .38
Bæretilbehør . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .39
Strømforsyning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .39
Deksel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
MN002168A01TOC.fm Page 2 Friday, October 30, 2015 2:45 PM
Loading...
Terms of Use | Privacy Policy | DMCA Policy
2006-2020 Rsmanuals.com