Loading...
Norsk
1
INNHOLD
Opphavsrett for programvare for
datamaskin. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3
Sikkerhet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4
Sikkerhetsinformasjon for batterier og
ladere . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5
Retningslinjer for sikker bruk. . . . . . . . . . . . . .6
Oversikt over radioen . . . . . . . . . . . . . . . . . .7
Komponenter på radioen. . . . . . . . . . . . . . . . .7
Innebygd antenne . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8
Mikrofon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8
Volumknapp (+) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8
INFO-knapp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8
Volumknapp (–). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8
Kontakt for programmeringskabel. . . . . . .8
Strømknapp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8
MON-knapp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8
Menu/Lock-knapp (Meny/Lås) . . . . . . . . .8
PTT-knappen (Push-to-Talk, trykk for å
snakke) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9
Skjermikoner . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9
Feilsøking. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11
Batterier og ladere . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Batterifunksjoner og laderalternativer . . . . . 15
Om litiumionbatteriet . . . . . . . . . . . . . . . 15
Sette inn litiumionbatteriet . . . . . . . . . . . 16
Ta ut litiumionbatteriet . . . . . . . . . . . . . . 16
Lade radioen med laderen for en enkelt
enhet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
Lade et frittstående batteri . . . . . . . . . . . 17
Lade radioen med laderen for flere enheter
(valgfritt tilbehør) . . . . . . . . . . . . . . . . 18
Batteriindikatorer på LED-skjermen. . . . 19
LED-indikatorer for laderen . . . . . . . . . . 19
Komme i gang . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
Slå radioen av/på . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
Justere volumet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
Velge en kanal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
Motta et anrop . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
Talerekkevidde . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
Menyalternativer. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
Velge en kanal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
Starte og stoppe skanning . . . . . . . . . . . 22
Slette brysom kanal . . . . . . . . . . . . . . . . 22
Innstilling av støysperrenivåer . . . . . . . . 22
Forsterker/direktemottak . . . . . . . . . . . . 23
Håndfri bruk / VOX . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
Med kompatibelt VOX-tilbehør. . . . . . . . 24
INNHOLD
MN002168A01TOC.fm Page 1 Friday, October 30, 2015 2:45 PM
Loading...
Terms of Use | Privacy Policy | DMCA Policy
2006-2020 Rsmanuals.com