Loading...
suomi
37
MOTOROLAN RAJOITETTU
TAKUU
MOTOROLAN RAJOITETTU
TAKUU
TAKUUTIEDOT
Valtuutettu Motorola-jälleenmyyjä tai
vähittäiskauppias, jolta hankit Motorola-
radiopuhelimen ja/tai alkuperäiset
lisävarusteet, ottaa vastaan takuuvaateen ja/tai
tarjoaa takuunalaisen palvelun. Palauta radio
jälleenmyyjälle tai vähittäismyyjälle
takuunalaisen palvelun saamiseksi. Älä palauta
radiota Motorola-yhtiölle. Takuunalaisen
palvelun saaminen edellyttää, että esität
tuotteen ostotositteen tai vastaavan
hankintapäivämäärällä varustetun todisteen
tuotteen hankinnasta. Sarjanumeron on
myöskin oltava selkeästi näkyvissä
radiopuhelimessa. Takuu ei ole voimassa, jos
tuotteen ominaisuuksia tai sarjanumeroa on
muutettu, poistettu tai tehty epäselväksi.
VAHINGOT, JOITA TAKUU EI KATA
Vahingot tai viat, jotka aiheutuvat
normaalista ja tavallisesta käyttötavasta
poikkeavasta käyttötavasta tai tämän
käyttöoppaan ohjeiden noudattamatta
jättämisestä.
Väärinkäytöstä, onnettomuudesta tai
välinpitämättömyydestä aiheutuvat viat tai
vahingot.
Virheellisestä testauksesta, toiminnasta,
huollosta, säädöstä, tai mistä tahansa
muutoksesta aiheutuvat viat ja vahingot.
Antennin vahingoittuminen, ellei se johdu
suoraan materiaali- tai valmistusvioista.
Puretut tai korjatut tuotteet silloin, kun se
heikentää laitteen suorituskykyä tai estää
asianmukaiset tarkastukset ja testaukset
takuuvaateen vahvistamiseksi.
Kosteudesta, nesteestä tai nesteroiskeista
aiheutuvat viat tai vahingot.
Loading...
Terms of Use | Privacy Policy | DMCA Policy
2006-2020 Rsmanuals.com