Loading...
suomi
29
OHJELMOINTITOIMINNOT
2. Kytke kloonauskaapelin toinen pää
lähderadiopuhelimeen ja toinen pää
kohderadiopuhelimeen.
3. Käynnistä molemmat radiopuhelimet
kloonaustilassa painamalla INFO- ja
virtapainiketta samanaikaisesti.
Kloonauskuvake ilmestyy näyttöön.
4. Ota kloonaus käyttöön painamalla
äänenvoimakkuuden säätöpainiketta
(+/–) ja vahvista painamalla PTT-
painiketta.
Kloonauskuvake C vilkkuu näytössä.
Kaikki mukautettavat tiedot lähetetään
lähderadiopuhelimesta
kohderadiopuhelimeen kloonauskaapelin
kautta.
5. Jos kloonaus onnistui, radiosta kuuluu
onnistumisäänimerkki ja kloonauskuvake
C lakkaa vilkkumasta.
Jos kloonauksessa ilmenee virhe,
näytössä vilkkuu E-kuvake. Nollaa
radiopuhelin ja aloita kloonaus alusta.
6. Kun kloonaus on valmis, poistu
kloonaustilasta sammuttamalla
radiopuhelimet ja käynnistämällä ne
sitten uudelleen.
Kloonauksen epäonnistuttua
Näytössä vilkkuva E-kuvake osoittaa, että
kloonaus epäonnistui. Jos kloonaus
epäonnistuu, tee kaikki seuraavat toimet,
ennen kuin yrität kloonausta uudelleen:
1. Varmista, että kummankin
radiopuhelimen akut on ladattu täyteen.
2. Tarkista kummankin radiopuhelimen
kloonauskaapelit.
3. Varmista, että akku on asetettu oikein
radiopuhelimeen.
4. Varmista, että laturissa tai
radiopuhelimen liitinpinnoilla ei ole roskia.
5. Varmista, että lähderadiopuhelin on
kloonaustilassa ja kohderadiopuhelin on
käynnistetty.
6. Varmista, että molemmat radiopuhelimet
käyttävät samaa taajuuskaistaa, että ne
on tarkoitettu samalle alueelle ja että
kummallakin on sama lähetysteho.
Kun tilaat CPS-kloonauskaapelisarjan, käytä
sarjanumeroa HKKN4028_. Lisätietoja
lisävarusteista on kohdassa ”Lisävarusteet"
sivulla 39.
Loading...
Terms of Use | Privacy Policy | DMCA Policy
2006-2020 Rsmanuals.com