Loading...
suomi
27
OHJELMOINTITOIMINNOT
Sign of Life (Elonmerkki)
Kun radiopuhelinta ei käytetä, näyttö syttyy
seitsemän sekunnin kuluttua viimeisimmästä
havaitusta toiminnosta. Näyttö syttyy
0,6 sekunniksi, mikä osoittaa, että radiopuhelin
on edelleen käynnissä, mutta
käyttämättömyystilassa.
Seuraavassa kuvassa näkyy Sign of Life
(Elonmerkki) -toiminto animoituna.
Lähetyksen aikakatkaisuajastin (Transmit
Time-Out Timer)
Ajastin määrittää ajan, jonka jälkeen
radiopuhelimen jatkuva lähetys päätetään
automaattisesti. Oletusasetus on 60 sekuntia,
mutta sitä voi muuttaa CPS-ohjelmistossa.
Yhden kosketuksen äänenvoimakkuus
(One Touch Volume)
Tällä toiminnolla voit vaihtaa
äänenvoimakkuuden nykytasolta esiasetettuun
painamalla PTT-painiketta.
Kun toiminto on käytössä, PTT-painike toimii
yhden kosketuksen
äänenvoimakkuuspainikkeena, kun
äänilisävaruste on yhteydessä
radiopuhelimeen.
Äänenvoimakkuus vaihtuu CPS-ohjelmistossa
esimääritettyyn arvoon, kun PTT-painiketta
painetaan.
PTT-painike toimii lähetyspainikkeena, kun
tämä toiminto ei ole käytössä.
Kutsuääni (Call Tone)
Kutsuäänitoiminnolla voit lähettää äänimerkin
muihin radiopuhelimiin samalla kanavalla.
Loading...
Terms of Use | Privacy Policy | DMCA Policy
2006-2020 Rsmanuals.com