Loading...
suomi
24
ALOITTAMINEN
Toiminto on käytettävissä ainoastaan tietyillä
kanavilla, jotka ohjelmoidaan, kun
toistinominaisuus on käytössä CPS-
ohjelmistossa.
Jos toistinominaisuus on määritetty kanavalle,
paina MENU-painiketta ja
äänenvoimakkuuden säätöpainiketta (+/–),
kunnes näet toistimen näyttökuvakkeen, ja voit
ottaa toistintilan käyttöön tai poistaa sen
käytöstä.
Tallenna toistinasetus painamalla PTT-
painiketta.
Huomautus: jos toistintila ei ole käytössä
valitulla kanavalla, kuulet
virhenäppäinäänen, kun painat
PTT-painiketta.
HANDSFREE-KÄYTTÖ/VOX
CLK446-radiopuhelinta voi käyttää handsfree
(VOX) -tilassa, kun käytössä on yhteensopivia
VOX-lisävarusteita.
Yhteensopivat VOX-lisävarusteet
VOX-herkkyystason oletustehdasasetuksena
on Keskitaso (Medium) (taso 2). Määritä ennen
VOX-toiminnon käyttöä CPS (Customer
Programming Software) -ohjelmistossa VOX-
tasoksi jokin muu kuin 2. Tee sitten seuraavat
toimet:
1. Sammuta radiopuhelin.
2. Avaa sitten lisävarusteliitännän suojus.
3. Aseta äänilisävarusteen liitin tiukasti
lisävarusteliitäntään.
4. Käynnistä radiopuhelin.
5. Vähennä radiopuhelimen
äänenvoimakkuutta, ENNEN kuin tuot
lisävarusteen lähelle korvaa.
6. Kun lähetät, puhu lisävarusteen
mikrofoniin. Lopeta puhuminen, kun
vastaanotat lähetystä.
7. VOX voidaan poistaa väliaikaisesti
käytöstä painamalla PTT-painiketta tai
irrottamalla äänilisävaruste.
Huomautus: voit tilata lisävarusteita Motorola-
myyjältä, jolta olet ostanut
tuotteen.
Loading...
Terms of Use | Privacy Policy | DMCA Policy
2006-2020 Rsmanuals.com