Loading...
suomi
20
ALOITTAMINEN
ALOITTAMINEN
Lisätietoja seuraavista kuvauksista on
kohdassa ”Radiopuhelimen osat" sivulla 7.
RADIOPUHELIMEN KÄYNNISTÄMINEN JA
SAMMUTTAMINEN
Käynnistä radio painamalla virtapainiketta.
Näytössä näkyy kanava viiden sekunnin ajan.
Sammuta radio painamalla virtapainiketta
pitkään.
Äänenvoimakkuuden säätäminen
Voit lisätä äänenvoimakkuutta painamalla
äänenvoimakkuuden säätöpainiketta (+).
Voit lisätä äänenvoimakkuutta yhtäjaksoisesti
painamalla pitkään äänenvoimakkuuden
säätöpainiketta (+).
Huomautukset: älä pidä radiopuhelinta lähellä
korvaa äänenvoimakkuuden
ollessa suuri tai säätäessäsi
äänenvoimakkuutta.
Kanavan valitseminen
1. Paina MENU-painiketta.
Kanavan numero välähtää näytössä.
2. Valitse haluttu kanava painamalla
äänenvoimakkuuden säätöpainiketta
(+/–).
Näytössä näkyy kanavan nimi viiden
sekunnin ajan.
3. Vahvista valittu kanava painamalla
PPT-painiketta.
Puhelun vastaanottaminen
1. Valitse kanava painamalla MENU-
painiketta ja paina sitten
äänenvoimakkuuden säätöpainiketta
(+/–), kunnes löydät halutun kanavan.
Näytössä näkyy kanavan nimi viiden
sekunnin ajan.
2. Varmista, että PTT-painike on
vapautettuna, ja kuuntele, kuuluuko
puheliikennettä.
3. Vastaa pitämällä radiopuhelinta
pystyasennossa 2,5–5 cm:n (1-2 tuuman)
päässä suusta. Kun haluat lähettää,
paina PTT-painiketta. Vapauta painike,
kun haluat vastaanottaa.
Loading...
Terms of Use | Privacy Policy | DMCA Policy
2006-2020 Rsmanuals.com