Loading...
suomi
14
VIANMÄÄRITYS
VOX-toimintoa ei voi ottaa
käyttöön
VOX-toimintoa ei ehkä ole otettu käyttöön.
Varmista CPS-ohjelmistossa, että VOX-herkkyystasona ei ole 0.
Lisävaruste ei toimi tai se ei ole yhteensopiva.
Lisätietoja on kohdassa ”Handsfree-käyttö/VOX" sivulla 24.
Akku ei lataudu, vaikka se on
ollut laturissa jo jonkin aikaa
Tarkista, että laturin kytkennät on tehty oikein ja että ne vastaavat
yhteensopivaa virtalähdettä.
Lisätietoja on kohdissa ”Radiopuhelimen lataaminen yhden yksikön laturilla"
sivulla 17 ja ”Erillisen akun lataaminen" sivulla 17.
Tarkista laturin merkkivaloista, liittyykö ongelma akkuun. Lisätietoja on
kohdassa ”Laturin merkkivalot" sivulla 19.
Huomautus: jos radiopuhelimen toiminto ei näytä vastaavan oletusarvoja tai ohjelmoituja arvoja, tarkista onko
radiopuhelin ohjelmoitu CPS-ohjelmiston mukautetulla profiililla.
Ongelma Kokeile...
Loading...
Terms of Use | Privacy Policy | DMCA Policy
2006-2020 Rsmanuals.com