Loading...
suomi
13
VIANMÄÄRITYS
Voimakasta kohinaa tai
häiriöitä
Radiopuhelimet ovat liian lähellä toisiaan. Niiden on oltava vähintään 1,5 metrin
päässä toisistaan.
Radiopuhelimet ovat liian kaukana toisistaan tai esteet häiritsevät lähetystä.
Lisätietoja on kohdassa ”Kuuluvuusalue" sivulla 21.
Akkujen varaus vähissä
Lataa tai vaihda litiumioniakku.
Äärimmäiset käyttölämpötilat vaikuttavat akun käyttöikään.
Lisätietoja on kohdassa ”Tietoja litiumioniakusta" sivulla 15.
Laturin merkkivalo ei vilku
Tarkista, että radiopuhelin tai akku on asetettu oikein laturiin. Tarkista, että akun
tai laturin liitinpinnat ovat puhtaat ja että latausnapa on asetettu oikein.
Lisätietoja on kohdissa ”Radiopuhelimen lataaminen yhden yksikön laturilla"
sivulla 17,”Radiopuhelimen lataaminen monen yksikön laturilla (valinnainen
lisävaruste)" sivulla 18 ja ”Litiumioniakun asentaminen" sivulla 16.
Akun vähäisen varauksen
merkkivalo vilkkuu, vaikka
uudet akut on asetettu
laitteeseen
Lisätietoja on kohdissa ”Litiumioniakun asentaminen" sivulla 16 ja ”Tietoja
litiumioniakusta" sivulla 15.
Ongelma Kokeile...
Loading...
Terms of Use | Privacy Policy | DMCA Policy
2006-2020 Rsmanuals.com