Loading...
suomi
12
VIANMÄÄRITYS
Rajallinen kuuluvuusalue
Teräs- ja/tai betonirakenteet, tiheät lehvästöt, rakennukset tai ajoneuvot
pienentävät kuuluvuusaluetta. Paranna lähetystä tarkistamalla, että näköyhteys
on suora.
Radiopuhelimen pitäminen vartalon lähellä taskussa tai vyössä pienentää
kuuluvuusaluetta. Vaihda radiopuhelimen paikkaa. Voit parantaa
kuuluvuusaluetta vähentämällä esteitä tai lisäämällä tehoa. Tehdas- ja
liikerakennuksissa paras kuuluvuus on UHF-radiopuhelimilla. Tehon lisääminen
parantaa signaalin kantamaa ja esteiden läpäisykykyä.
Lisätietoja on kohdassa ”Kuuluvuusalue" sivulla 21.
Viestiä ei lähetetty tai
vastaanotettu
Varmista, että PTT-painike on kokonaan painettuna lähetyksen aikana.
Varmista, että radiopuhelimissa on samat kanava-, taajuus-, häiriönpoistokoodi-
ja salauskoodiasetukset. Lisätietoja on kohdassa ”Taajuus- ja kooditaulukot"
sivulla 31.
Lataa tai vaihda akut ja/tai vaihda niiden paikkaa. Lisätietoja on kohdassa
”Tietoja litiumioniakusta" sivulla 15.
Esteet tai radiopuhelimen käyttö sisätiloissa tai ajoneuvoissa voi aiheuttaa
häiriöitä. Vaihda paikkaa. Lisätietoja on kohdassa ”Kuuluvuusalue" sivulla 21.
Tarkista, että radiopuhelin ei ole skannaustilassa. Lisätietoja on kohdissa
”Skannauksen aloittaminen ja lopettaminen" sivulla 22 ja ”Häiriökanavan
poisto" sivulla 22.
Ongelma Kokeile...
Loading...
Terms of Use | Privacy Policy | DMCA Policy
2006-2020 Rsmanuals.com