Loading...
suomi
9
RADIOPUHELIMEN
YLEISKUVAUS
MON-painike
Lyhyt painallus – lähettää kutsuäänen.
Pitkä painallus – radiopuhelin tarkkailee
toimintaa kanavalla.
MENU-/lukituspainike
Lyhyt painallus – radiopuhelin avaa valikon.
Voit siirtyä valikkoasetuksesta toiseen
painamalla uudelleen.
Pitkä painallus – lukitsee ja avaa
radiopuhelimen muut painikkeet, paitsi
äänenvoimakkuuden säätöpainikkeet ja
PTT-painikkeen.
PTT-painike
Puhu pitämällä PTT-painiketta painettuna.
Kuuntele vapauttamalla PTT-painike.
CPS (Customer Programming Software)
-ohjelmistossa ohjelmoitujen asetusten
mukaan PTT-painike voi toimia myös yhden
kosketuksen
äänenvoimakkuuspainikkeena.
NÄYTÖN KUVAKKEET
Seuraavat kuvakkeet ovat radion LED-
näytössä näkyviä kuvakkeita.
Toiminto käytössä
Tämä kuvake osoittaa, että toiminto
on käytössä.
Toiminto ei käytössä
Tämä kuvake osoittaa, että toiminto
ei ole käytössä.
Vastaanottaminen
Osoittaa, että radiopuhelin
vastaanottaa viestiä.
Lähettäminen
Osoittaa, että radiopuhelin lähettää
viestiä.
Loading...
Terms of Use | Privacy Policy | DMCA Policy
2006-2020 Rsmanuals.com