Loading...
suomi
8
RADIOPUHELIMEN
YLEISKUVAUS
Sisäinen antenni
CLK446-radiopuhelimen antenni ei ole
irrotettava.
Mikrofoni
Puhu selkeästi mikrofoniin lähettäessäsi
viestiä.
Äänenvoimakkuuden säätöpainike (+)
Lyhyt painallus – lisää äänenvoimakkuutta
asteittain.
Huomautus: valikkotilassa tällä painikkeella
voi vierittää valikkokohteita.
Pitkä painallus – lisää äänenvoimakkuutta
jatkuvasti.
INFO-painike
Lyhyt painallus – näyttää ja ilmoittaa nykyisen
kanavan ja akun tason.
Voit lopettaa tilan näyttämisen ja ääni-
ilmoituksen painamalla painiketta uudelleen.
Radiopuhelin palaa käyttämättömyystilaan.
Äänenvoimakkuuden säätöpainike (–)
Lyhyt painallus – vähentää äänenvoimakkuutta
asteittain.
Huomautus: valikkotilassa tällä painikkeella
voi vierittää valikkokohteita.
Pitkä painallus – vähentää äänenvoimakkuutta
jatkuvasti.
Ohjelmointikaapelin liitäntä
Tähän liitäntään voi liittää lisävarusteita, kuten
mikrofonin, ohjelmointi- tai kloonauskaapelin ja
muita luvallisia lisävarusteita.
Virtapainike
Pitkä/lyhyt painallus – radiopuhelimen
käynnistäminen ja sammuttaminen.
Virtapainike toimii eri tavoilla, kun sitä
painetaan samanaikaisesti muiden
painikkeiden kanssa.
Kun sitä painetaan äänenvoimakkuuden
säätöpainikkeen (+) kanssa, radiopuhelin
käynnistyy tehdasasetusten
palautustilassa.
Kun sitä painetaan INFO-painikkeen
kanssa, radiopuhelin käynnistyy
kloonaustilassa.
Kun sitä painetaan äänenvoimakkuuden
säätöpainikkeen (–) kanssa, radiopuhelin
muodostaa yhteyden tietokoneeseen.
Loading...
Terms of Use | Privacy Policy | DMCA Policy
2006-2020 Rsmanuals.com