Loading...
suomi
5
AKKUJEN JA LATURIEN
TURVALLISUUSOHJEET
AKKUJEN JA LATURIEN
TURVALLISUUSOHJEET
Tämä asiakirja sisältää tärkeitä turva- ja
käyttöohjeita. Lue ohjeet huolellisesti ja pidä ne
tallessa.
Lue ennen akkulaturin käyttöä kaikki
käyttöohjeet ja varoitusmerkinnät, jotka ovat
laturissa,
•akussa ja
akkua käyttävässä radiopuhelimessa.
1. Lataa vain Motorolan hyväksymiä akkuja,
jotta vältät vammautumisen riskin. Muut
akut saattavat räjähtää ja aiheuttaa
henkilövahinkoja ja muita vahinkoja.
2. Muiden kuin Motorolan suosittelemien
lisävarusteiden käyttö saattaa aiheuttaa
tulipalon, sähköiskun tai
loukkaantumisen.
3. Irrota laturin johto vetämällä pistokkeesta
(ei johdosta), jotta virtajohto ei vahingoitu.
4. Vältä jatkojohtojen käyttöä. Virheellisen
jatkojohdon käyttö voi aiheuttaa tulipalon
tai sähköiskun. Mikäli jatkojohto on
välttämätön, käytä vain seuraavanlaisia
jatkojohtoja: 18 AWG, pituus enintään
30,48 metriä (100 jalkaa), ja 16 AWG,
pituus enintään 45,72 metriä (150 jalkaa).
5. Älä käytä rikkoutunutta tai
vahingoittunutta laturia, sillä se voi
aiheuttaa tulipalon, sähköiskun tai
henkilövahingon. Vie vahingoittunut laturi
valtuutettuun Motorola-huoltoon.
6. Älä pura laturia, sillä sitä ei voi korjata
itse, eikä varaosia ole saatavilla. Laturin
purkaminen voi aiheuttaa sähköiskun tai
tulipalon.
7. Sähköiskujen välttämiseksi irrota laturi
virtapistokkeesta huollon tai puhdistuksen
ajaksi.
Loading...
Terms of Use | Privacy Policy | DMCA Policy
2006-2020 Rsmanuals.com