Loading...
Nederlands
37
BEPERKTE GARANTIE VAN
MOTOROLA
BEPERKTE GARANTIE VAN
MOTOROLA
GARANTIE-INFORMATIE
De erkende Motorola-dealer of -leverancier
waar u de Motorola-portofoon en/of originele
accessoires hebt gekocht, zal garantieclaims in
behandeling nemen en/of service binnen de
garantie verlenen. Retourneer de portofoon
naar uw verkoper om gebruik te maken van de
garantieservice. Stuur de portofoon niet terug
naar Motorola. Om aanspraak te kunnen
maken op garantie dient u de aankoopnota of
een vergelijkbaar bewijs van aankoop voorzien
van de aankoopdatum te overleggen. De
tweerichtingportofoon dient ook duidelijk te zijn
voorzien van een serienummer. De garantie
vervalt als het type- of serienummer op het
product is veranderd, verwijderd of onleesbaar
gemaakt.
WAT VALT NIET ONDER DE GARANTIE
Defecten of beschadigingen die het gevolg
zijn van afwijkend gebruik, gebruik onder
abnormale omstandigheden of het niet
naleven van de instructies in deze
gebruikershandleiding.
Defecten of schade door misbruik,
ongevallen, of nalatigheid.
Defecten of beschadigingen die het gevolg
zijn van onjuist testen, bedienen,
onderhouden of afstellen of van
aanpassingen of wijzigingen aan het
toestel.
Afbreken van of schade aan antennes,
tenzij rechtstreeks veroorzaakt door
materiaal- of fabricagefouten.
Producten die zijn gedemonteerd of
gerepareerd op een zodanige manier dat
de prestaties van het product nadelig
worden beïnvloed of het normale testen
van het product voor het vaststellen van
een garantieclaim wordt verstoord.
Defecten of schade door vocht, vloeistoffen
of morsen.
Loading...
Terms of Use | Privacy Policy | DMCA Policy
2006-2020 Rsmanuals.com