Loading...
Nederlands
29
FUNCTIES PROGRAMMEREN
2. Sluit het ene uiteinde van de kloonkabel
aan op de bronportofoon en het andere
uiteinde op de doelportofoon.
3. Om de bron- en doelportofoon op te
starten in kloonmodus drukt u bij beide
apparaten tegelijk op de INFO- en de
aan/uit- knop.
Het kloonpictogram verschijnt op het
LED-scherm.
4. Druk op de volumeknop (+/-) om klonen
in te schakelen. Druk vervolgens op de
PTT-knop om te bevestigen.
Het kloonpictogram "C" knippert op het
display.
Alle gegevens die kunnen worden
aangepast, worden via de kloonkabel
verzonden van de bron- naar de
doelportofoon.
5. Als het klonen is gelukt, zendt de
portofoon een "geslaagd"-toon uit en
stopt het "C"-pictogram met knipperen.
Als tijdens het klonen een fout optreedt,
knippert het "E"-pictogram op het display.
Reset de portofoon en start het klonen
opnieuw.
6. Zodra het kloonproces is voltooid,
schakelt u de portofoons uit en weer in
om de kloonmodus te verlaten.
Wat te doen als het klonen mislukt
Op het display knippert "E" ten teken dat het
klonen is mislukt. Als het klonen mislukt, voert
u elk van de volgende stappen uit voordat u
probeert het kloonproces opnieuw te starten:
1. Zorg ervoor dat de batterijen van beide
portofoons volledig zijn opgeladen.
2. Controleer of de kloonkabel goed is
aangesloten op beide portofoons.
3. Controleer of de batterij goed in de
portofoon is geplaatst.
4. Controleer of het oplaadstation en de
contactpunten van de portofoons vrij zijn
van vuil.
5. Controleer of de bronportofoon in
kloonmodus staat en de doelportofoon
is ingeschakeld.
6. Controleer of de twee portofoons binnen
dezelfde frequentieband en regio vallen
en hetzelfde zendvermogen hebben.
Vermeld P/N# HKKN4028_ wanneer u de
kloonkabelset bestelt. Zie "Accessoires" op
pagina 39 voor meer informatie over de
accessoires.
Loading...
Terms of Use | Privacy Policy | DMCA Policy
2006-2020 Rsmanuals.com