Loading...
Nederlands
27
FUNCTIES PROGRAMMEREN
Sign of life
Indien deze functie is ingeschakeld en de
portofoon niet actief is, licht het LED-scherm
zeven seconden na de laatste activiteit op. Het
scherm licht 0,6 seconden op ten teken dat de
portofoon nog ingeschakeld, maar niet actief is.
De volgende afbeelding toont de animatie van
de functie "Sign of Life".
Time-Out-timer van uitzenden
Met deze timer stelt u in hoelang de portofoon
mag doorgaan met continu uitzenden voordat
de uitzending automatisch wordt beëindigd. De
standaardinstelling is 60 seconden, maar deze
kan worden gewijzigd met de CPS.
Volume aanpassen met één druk op de
knop (one-touch volume)
Met deze functie kunt u door te drukken op de
PTT-knop het volume aanpassen van het
huidige niveau naar het vooraf ingestelde
niveau.
Als deze functie is ingeschakeld, werkt de PTT-
knop als one-touch volume-knop wanneer
een audio-accessoire is aangesloten op de
portofoon.
Het volume wordt versterkt of verzwakt tot de
vooraf ingestelde waarde wanneer u de PTT-
toets indrukt, naar gelang de waarde die is
geselecteerd in de CPS.
Wanneer deze functie is uitgeschakeld,
functioneert de PTT-knop als uitzendknop.
Loading...
Terms of Use | Privacy Policy | DMCA Policy
2006-2020 Rsmanuals.com