Loading...
Nederlands
26
FUNCTIES PROGRAMMEREN
FUNCTIES
PROGRAMMEREN
Om alle functies van de portofoon eenvoudig
te programmeren is het aan te raden de
Customer Programming Software (CPS -
klantprogrammeringssoftware), de CPS-
kabelset en de CLK-audio-aansluitingadapter
te gebruiken.
De CPS-software kunt u gratis downloaden van:
http://www.motorolasolutions.com/en_us/
products/two-way-radios.html
CUSTOMER PROGRAMMING SOFTWARE
(CPS -
KLANTPROGRAMMERINGSSOFTWARE)
1. Om te programmeren sluit u de CLK446-
portofoon aan op de computer waarop de
CPS is geïnstalleerd via de CLK CPS-
kabelset (P/N: HKKN4028_) en de CLK-
audio-aansluitingadapter voor de CPS
(P/N: PMKN4179_).
2. Druk tegelijkertijd op de aan-uitknop en
de volumeknop (–) om een verbinding tot
stand te brengen met de aangesloten pc.
3. Zodra de verbinding met de portofoon tot
stand is gebracht, opent u de CPS en
selecteert u "Lezen" op de werkbalk om
het portofoonprofiel op te halen.
Met de CPS kunt u frequenties en PL/DPL-
codes programmeren, evenals andere functies
zoals: scanlijst, time-out-timer, oproeptonen,
Reverse Burst, stemcommandotaal, enzovoort.
De CPS is een handig hulpmiddel, omdat u
hiermee ook programmering via het
voorpaneel van de portofoon kunt blokkeren of
wijziging van specifieke portofoonfuncties kunt
beperken (dit om te voorkomen dat vooraf
ingestelde portofoonwaarden per ongeluk
worden gewist). Daarnaast kunt u het beheer
van het portofoonprofiel beveiligen met een
wachtwoord. Meer informatie vindt u in het
schema met het functie-overzicht achter in de
gebruikershandleiding.
Opmerking: (*) De CLK CPS-kabelset P/N
HKKN4027_ is afzonderlijk
verkrijgbaar als accessoire.
Neem voor meer informatie
contact op met een Motorola-
verkooppunt.
Loading...
Terms of Use | Privacy Policy | DMCA Policy
2006-2020 Rsmanuals.com