Loading...
Nederlands
25
AAN DE SLAG
Opmerking: Als u accessoires wilt bestellen,
neemt u contact op met het filiaal
waar u het Motorola-apparaat
hebt aangeschaft.
VOX in- en uitschakelen
Druk op de Menu-knop totdat het VOX-
pictogram verschijnt. Om VOX in of uit te
schakelen drukt u op de volumeknop (+/-).
Om de VOX-instelling op te slaan en het menu
te sluiten drukt u op de PTT-knop.
Het VOX-niveau kunt u instellen in de CPS.
Gesproken aankondiging
Met deze functie kan de portofoon de
bediening hoorbaar weergeven. De functie
Gesproken aankondiging is standaard
ingeschakeld.
Om de instelling Gesproken aankondiging te
wijzigen drukt u op de MENU-knop totdat het
pictogram Gesproken aankondiging verschijnt.
Om de gesproken aankondiging in of uit te
schakelen drukt u op de volumeknop (+/-).
Deze portofoon ondersteunt 10 talen. De taal
voor gesproken aankondigingen is
programmeerbaar via de CPS.
Loading...
Terms of Use | Privacy Policy | DMCA Policy
2006-2020 Rsmanuals.com