Loading...
Nederlands
24
AAN DE SLAG
Deze functie is alleen beschikbaar op
geselecteerde kanalen die in de CPS zijn
geprogrammeerd met de repeater-functie
ingeschakeld.
Voor kanalen die zijn geconfigureerd met de
repeater-functie, drukt u op de MENU-knop en
de volumeknop (+/-) totdat het repeater-
pictogram verschijnt om de repeatermodus
beurtelings in en uit te schakelen.
Om de repeater-instelling op te slaan drukt u
op de PTT- knop.
Opmerking: Als de repeatermodus is
uitgeschakeld voor een
geselecteerd kanaal, hoort u een
"onjuiste toets"-toon wanneer u
op PTT drukt.
HANDSFREE GEBRUIK/VOX
CLK446-portofoons kunnen handsfree (VOX)
worden bediend als u ze gebruikt in combinatie
met de compatibele VOX-accessoires.
Met compatibele VOX-accessoires
De standaardfabrieksinstelling voor het VOX-
gevoeligheidsniveau is gemiddeld (niveau '2').
Stel voordat u VOX gebruikt, het VOX-
gevoeligheidsniveau in op een ander niveau
dan '2', met behulp van de
computerprogrammeersoftware (CPS). Voer
vervolgens deze stappen uit:
1. Schakel de portofoon uit.
2. Open het accessoireklepje.
3. Steek de stekker van het audio-
accessoire stevig in de accessoirepoort.
4. Zet de portofoon aan.
5. Zet het volume van de portofoon zachter
VOORDAT u de accessoire bij uw oor houdt.
6. Om uit te zenden, spreekt u in de
accessoiremicrofoon en om te ontvangen
stopt u met spreken.
7. VOX kan tijdelijk worden uitgeschakeld
door op de PTT-knop (Push-to-Talk) te
drukken of door de audio-accessoire te
verwijderen.
Loading...
Terms of Use | Privacy Policy | DMCA Policy
2006-2020 Rsmanuals.com