Loading...
Nederlands
23
AAN DE SLAG
Een kanaal verwijderen van de scanlijst:
Start de scanmodus door op de MENU-
knop te drukken. Navigeer vervolgens naar
de scanfunctie en schakel scannen in met
de volumeknop (+/-).
Wacht totdat de portofoon stopt met
ontvangen op het kanaal dat u wilt
verwijderen. Druk lang op de MON-knop
om het kanaal te verwijderen.
Het kanaal wordt pas weer gescand als u de
scanmodus verlaat door kort op de PTT-knop
te drukken of door de portofoon uit en weer in
te schakelen.
Ruisonderdrukkingsniveaus instellen
U kunt het ruisonderdrukkingsniveau van de
portofoon aanpassen ten behoeve van het
uitfilteren van ongewenste oproepen met lage
signaalsterkte of van kanalen met meer dan
normaal achtergrondgeluid.
Druk op de MENU-knop totdat het
ruisonderdrukkingspictogram verschijnt. Om
het ruisonderdrukkingsniveau te selecteren
drukt u op de volumeknop (+/–).
Er zijn drie ruisonderdrukkingsniveaus; het
standaardniveau is 2. De niveaus worden
aangeduid met de volgende pictogrammen:
Om het ruisonderdrukkingsniveau op te slaan
en het menu af te sluiten drukt u op de PTT-
knop.
Repeater/talkaround
Met deze portofoon kunt u uitzenden in
repeatermodus. Dit vergroot het zendbereik.
Als de repeater-functie is ingeschakeld,
verzendt en ontvangt de portofoon in de vooraf
ingestelde repeater-kanalen. Wanneer de
portofoon niet in repeatermodus staat, zendt hij
uit in talkaround-modus. Dan wordt
uitgezonden op dezelfde frequentie als de
Rx-frequentie (ontvangen).
Niveau 1
Niveau 2
Niveau 3
Loading...
Terms of Use | Privacy Policy | DMCA Policy
2006-2020 Rsmanuals.com