Loading...
Nederlands
22
AAN DE SLAG
• Ruisonderdrukkingsniveau
Repeater openen
•VOX
Gesproken aankondiging
Een kanaal selecteren
Deze functie is de eerste functie in het
portofoonmenu. Het display ondersteunt
kanaalnummer 1 tot 20.
Om te wisselen van kanaal drukt u op de
volumeknop (+/-).
Om een kanaal te selecteren drukt u op de
PTT-knop of wacht u totdat het beginscherm
weer verschijnt op het display. Het nieuwe
kanaalnummer verschijnt op het LED-display.
Scannen starten en stoppen
Met Scannen kunt u andere kanalen monitoren
om gesprekken te detecteren. Wanneer de
portofoon een uitzending detecteert, stopt deze
met scannen en gaat de portofoon naar het
actieve kanaal. U kunt dan luisteren naar en
praten met mensen op dat kanaal zonder dat u
van kanaal hoeft te wisselen.
Om de scanfunctie te activeren drukt u op de
MENU-knop totdat het scanpictogram
verschijnt. Druk op de volumeknop (+/-) om de
scanfunctie in of uit te schakelen.
De portofoon scant alleen de kanalen die zijn
geprogrammeerd in de scanlijst voor elk
kanaal. De kanalen die zijn opgeslagen in de
scanlijst, kunnen worden aangepast met de
Customer Programming Software (CPS).
De portofoon sluit de scanmodus niet
automatisch af nadat de menutimer afloopt.
Als u de scanmodus wilt afsluiten, drukt u op
de MENU-knop totdat het scanpictogram wordt
weergegeven. Druk op de volumeknop (+/–)
om de scanfunctie uit te schakelen.
Om het scannen te onderbreken en terug te
keren naar het menu drukt u op de MENU-
knop.
Hinderlijk kanaal verwijderen
Met Hinderlijk kanaal verwijderen kunt u
kanalen tijdelijk verwijderen van de scanlijst.
Deze functie komt goed van pas wanneer
irrelevante gesprekken op een 'hinderlijk'
kanaal de scanfunctie van de portofoon
verstoren.
Loading...
Terms of Use | Privacy Policy | DMCA Policy
2006-2020 Rsmanuals.com