Loading...
Nederlands
21
AAN DE SLAG
Zendbereik
CLK446-portofoons zijn ontworpen voor maximale
prestaties en verbeterd zendbereik in het veld. Het
is aan te raden minimaal 1,5 m afstand tussen de
portofoons te houden om interferentie te
voorkomen. Op laag vermogen is de dekking van
de CLK446 7.432 vierkante meter, 6 verdiepingen.
Op hoog vermogen is de dekking is
9.300 vierkante meter, 10 verdiepingen.
Het zendbereik hangt af van het terrein. Het
bereik kan worden beïnvloed door betonnen
constructies of dicht gebladerte en door de
portofoons binnenshuis of in een voertuig te
gebruiken. Het optimale bereik wordt verkregen
in een vlak, open gebied en kan dan 9 km
bedragen. Als er gebouwen en bomen in de weg
staan, wordt er een gemiddeld bereik verkregen.
Voor een goede tweewegcommunicatie
moeten op beide portofoons hetzelfde kanaal,
dezelfde frequentie en dezelfde interferentie-
eliminatiecode zijn ingesteld. Deze instellingen
hangen af van het opgeslagen profiel dat
vooraf op de portofoon is geprogrammeerd:
1. Kanaal: het huidige kanaal dat op de
portofoon wordt gebruikt, afhankelijk van
het portofoonmodel.
2. Frequentie: de frequentie die door de
portofoon wordt gebruikt voor het
verzenden/ontvangen.
3. Interferentie-eliminatiecode: deze code
helpt de interferentie te minimaliseren
doordat er een reeks codecombinaties
beschikbaar wordt gesteld.
4. Scramblercode: code die ervoor zorgt
dat de transmissie vervormd klinkt voor
iedereen die de portofoon niet heeft
ingesteld op die specifieke code.
MENU-OPTIES
Om het menu van de portofoon te openen drukt
u kort op de MENU-knop. Als de
spraakmelding is ingeschakeld, hoort u de
melding "hoofdmenu".
Blader met de volumeknop (+/-) door het
menu.
Het pictogram en de instellingen van de te
configureren functie worden weergegeven op
het LED-display. Hieronder staan de functies
die kunnen worden geconfigureerd op de
portofoon:
• Kanaal
• Scannen
Loading...
Terms of Use | Privacy Policy | DMCA Policy
2006-2020 Rsmanuals.com