Loading...
Nederlands
19
BATTERIJEN EN OPLADERS
Batterij-indicatoren op het LED-display LED-indicatoren oplader
Pictogram Opmerkingen
De accu is volledig opgeladen
Batterijvermogen is halfvol
Batterijvermogen is laag
Batterij is bijna leeg. Om de
2 minuten klinkt een
waarschuwingstoon.
Tabel 1: LED-indicator oplader
Status LED-indicator
Bezig met
laden Brandt rood Batterij wordt
opgeladen.
Opladen
voltooid Brandt groen De batterij is
volledig
opgeladen.
Batterijfout Rood knipperend
lampje
De batterij was
defect toen hij
werd
geplaatst.
Als u de
batterij
opnieuw
plaatst, is het
probleem
waarschijnlijk
opgelost.
Loading...
Terms of Use | Privacy Policy | DMCA Policy
2006-2020 Rsmanuals.com