Loading...
Nederlands
15
BATTERIJEN EN OPLADERS
BATTERIJEN EN
OPLADERS
CLK446-portofoons hebben een lithium-
ionbatterij met een capaciteit van 1130 mAh.
BATTERIJ-EIGENSCHAPPEN EN
OPLAADOPTIES
Informatie over de lithium-ionbatterij
CLK446-portofoons zijn voorzien van een
oplaadbare lithium-ionbatterij. Deze batterij
moet vóór het eerste gebruik volledig worden
opgeladen om optimale capaciteit en werking
te garanderen.
De levensduur van de batterij wordt bepaald
door meerdere factoren. Een van de zwaarst
wegende factoren is het regelmatig te lang
opladen van batterijen en de mate waarin een
batterij bij elke gebruiksronde wordt ontladen.
Doorgaans geldt dat, hoe groter de overlading
en hoe sterker de gemiddelde ontlading, des te
lager het aantal keren dat een batterij kan
worden gebruikt. Een batterij die bijvoorbeeld
meerdere keren per dag overmatig wordt
opgeladen en voor 100% wordt ontladen, gaat
minder lang mee dan een batterij die per dag
niet overmatig wordt opgeladen en slechts voor
50% wordt ontladen. Bovendien gaat een
batterij die minimaal wordt overladen en
gemiddeld slechts 25% wordt ontladen, zelfs
nog langer mee.
Batterijen van Motorola zijn speciaal ontworpen
voor gebruik met een Motorola-oplader en vice
versa. Door op te laden in een apparaat dat
niet van Motorola is, kan de batterij
beschadigen en kan de garantie van de batterij
komen te vervallen. De batterij moet waar
mogelijk op circa 25°C (kamertemperatuur)
worden gebruikt of bewaard. Het opladen van
een koude batterij (onder de 10°C) kan leiden
tot het weglekken van batterijvloeistof en
uiteindelijk tot een defecte batterij. Het opladen
van een hete batterij (boven de 35°C)
resulteert in een verminderde
ontladingscapaciteit, wat de prestaties van de
portofoon nadelig beïnvloedt. De snelladers
van Motorola bevatten een circuit dat de
temperatuur meet om te verzekeren dat
batterijen alleen worden opgeladen binnen het
hierboven vermelde temperatuurbereik.
Loading...
Terms of Use | Privacy Policy | DMCA Policy
2006-2020 Rsmanuals.com