Loading...
10
GEMBIRD EUROPE B.V. http://www.gembird.eu
All brands and logos are registered trademarks of their respective owners
A-USB3-HDMI USB DISPLAY ADAPTER
GARANTIE VOORWAARDEN
CONDITIONS DE GARANTIE
De garantietermijn bedraagt 24 maanden en gaat in
op de aankoopdatum van het product door de
eindgebruiker. Op de aankoopbon moeten de
aankoopdatum en productomschrijving duidelijk
vermeld staan. Gelieve de aankoopbon de gehele
garantieperiode te bewaren, deze is ten alle tijden
benodigd voor alle garantie aanspraken. Tijdens de
garantieperiode zullen alle gebreken verholpen of
vervangen worden door de fabrikant d.m.v. reparatie,
omruiling van het defecte onderdeel of het gehele
apparaat. Aanspraken tijdens de garantieperiode
leiden niet tot verlenging hiervan. Garantieaanspraak
vervalt bij schade of gebreken die ontstaan zijn door
oneigenlijk gebruik, misbruik of invloeden van
buitenaf (vallen, stoten, water, stof, vuil of breken).
Slijtagegevoelige onderdelen (b.v. batterijen) zijn
uitgesloten van garantie. Bij ontvangst van de RMA
goederen behoudt Gembird zich het recht om te
kiezen tussen vervanging van de defecte waren of
het uitgeven van een kreditnota. Het bedrag van de
kreditnota zal altijd gecalculeerd zijn op basis van de
huidige marktprijs voor het defecte produkt.
Garantie est de 24 mois a partir de la date d󰜚achat de
l'utilisateur final. Le talon de garantie doit énumérer
clairement la date d'achat et le type d'appareil.
Conservez le reçu d'achat pendant toute la durée de la
garantie car elle est nécessaire pour toute réclamation.
Au cours de la période de garantie tous les défauts
doivent être remplacé aux frais du fabricant, soit par la
réparation ou la remplacement de la pièce défectueuse
ou l'ensemble du produit. Les travaux effectués sous
garantie ne prolongent pas la période de garantie ni ne
commencent pas une nouvelle période de garantie.
Le fabricant se réserve le droit d'annuler toute demande
de garantie pour les dommages ou défauts dus à une
mauvaise utilisation, abus ou les effets externes (chute,
choc, pénétration de l'eau, la poussière, etc..).
Les pièces d'usure (par exemple les piles rechargeables)
sont exclus de la garantie.
Dès réception de la marchandise sous garantie, le SAV
de Gembird Europe BV se réserve le droit de choisir
entre le remplacement des produits défectueux ou de
délivrer un avoir.
Le montant d󰜚avoir sera toujours calculée sur la base de
la valeur actuelle du marché des produits défectueux.
Gembird Europe B.V.
Wittevrouwen 56, 1358CD Almere
The Netherlands
www.gembird.nl/support
support@gmb.nl
Tel. +31-36-5211588
󰞭 0,15 p/m binnen Nederland
Exclusief mobiele telefoonkosten
Gembird Europe B.V.
Wittevrouwen 56
1358CD Almere, The Netherlands
www.gembird.nl/support
gembird@letmerepair.fr
+33(0) 251 404849
Prix d'appel depuis telephone fixe Pays-Bas : 0.15 euro / min
Prix d'appel depuis telephone mobile / autre pays - selon
operateur
Loading...
Terms of Use | Privacy Policy | DMCA Policy
2006-2020 Rsmanuals.com